İş Akdi Sona Erdiğinde İhbar, Kıdem ve Yıllık İzin Dışında Hangi Hesaplamalar Yapılır?

İş sözleşmesi sona ererken Çalışana haketmiş ise kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere, kullanılmamış yıllık izinlerin ücreti, sona erme tarihine göre o ayki kıst ücreti, iş sözleşmesi ve işyeri kurallarına göre hak ettiği diğer ücret eklerinin (prim, ikramiye, kar payı sair) kıstel tutarları da Çalışana ödenir.

İş akdinin sona ermesine bağlı diğer ödemeler hesaplama ekranında, bu esaslara bağlı olarak, üstelik, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi ayrıca gösterilerek ve tutarı da düşülerek gösterilmektedir.