İş Hukuku Hesaplamarı

Kıdem Tazminatı

Hesap Sihirbazında normal(kesintisiz) çalışma, mevsimlik çalışma veya aynı işverenlikte aralıklarla çalışma, kıdem avansı ödemesi ve mahsubu özelliklerine göre güncel verilerle muhtelif olasılıklara göre kıdem tazminatını hesaplama özelliği bulacaksınız.

İhbar Tazminatı

Hesap Sihirbazında ihbar tazminatını hesaplamak oldukça kolaydır. İşe giriş ve çıkış tarihini girdikten sonra program hak kazanılan ihbar tazminatı tutarını otomatik olarak hesaplar, kesilecek gelir vergisi ve damga vergisini de hesaplamada ayrıca görebilirsiniz.

Yıllık İzin Ücreti

İş akdinin sona ermesi ile doğan kullanılmamış Yıllık İzine bağlı Yıllık İzin Ücretini, ödenecek brüt yıllık izin tutarından SGK İşçi Payı (%14) + İşsizlik Sigortası (%1) ile Gelir ve Damga Vergisi kesintilerinin tutarını ve çalışana ödenecek net Yıllık İzin Ücreti tutarını görebilirsiniz.

İşe İade Tazminatları

Kıdem ve İhbar Tazminatlarından sonra en sık karşılaşılan tazminat türü işe iade kararına bağlı İşe Başlatmama Tazminatı ve Boşta Geçen Süre Tazminatı'dır. Mahkemece verilen işe iade kararının uygulanmasında ihtiyacınız olan hesaplamalara bu ekrandan ulaşabilirsiniz.

Eşitlik Ayrıcılık İlkesine Aykırı Davranma Tazminatı

İş Kanunu 5. Maddesinde yer alan Eşit Davranma İlkesi‘ne aykırılık nedeni ile Mahkemece hükmedilen veya Arabulucu önünde anlaşılan tazminat türü olup, hesap sihirbazında hesaplama ekranından bu tazminat hesabına kolayca ulaşabilirsiniz.

Kötüniyet Tazminatı

Kötüniyet Tazminatı iş güvencesinden yararlanamayan çalışanın, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesi halinde Mahkemece hükmedilen veya Arabulucu önünde kararlaştırılan İş Kanununa dayalı bir tazminattır.

Sendikal Tazminat

Çalışanın iş akdine sendikal nedenle son verildiğinin tespit edilmesi halinde ödenecek olan tazminattır. Sendikal tazminata Mahkemece karar verilebileceği gibi taraflarca arabulucu önünde de karar verilebilir. Sendikal Tazminatı Hesap Sihirbazında hesaplayabilirsiniz.

Sona Ermeye Bağlı Diğer Hesaplamalar

İş akdinin sona ermesine bağlı diğer ödemeler (kıstelyevm esasa göre hesaplanan ücret ve ekleri ile ikramiye prim sair ödemeler) hesaplama ekranında, üstelik, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi ayrıca gösterilerek ve tutarı da düşülerek gösterilmektedir.

Vaktinde Yapılmamış Ödemelerin Faizini Hesaplama

İş akdinin sona ermesine bağlı olarak yapılması gereken ödemelerin tümünün kanunen ödenmesi zorunlu gününde yapılmaması halinde uygulanacak ödeme günü itibari ile tabi oluğu ilgili faiz esaslarına uygun olarak Hesap Sihirbazı tarafından doğru olarak hesaplanmaktadır.

Netten Brüte- Brütten Nete Maaş Hesaplama

Net maaş tutarından brüt maaş tutarına veya brüt maaş tutarı üzerinden net maaş tutarı hesabını yapabilirsiniz. Hesaplamalar güncel parametreler üzerinden gerçekleşmektedir. Kolay kullanımlı ara yüzü ile maaş detaylarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Asgari Geçim İndirimi Hesaplama

Asgari Geçim İndirimi çalışanın brüt geliri üzerinden ve gelir vergisi kanununda belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilen gelir vergisi indirimidir. Hesap Sihirbazında brüt maaş bilgilerinizi girerek güncel Asgari Geçim İndirimi tutarını hesaplayabilirsiniz.

Gelir Vergisi Hesaplama

Hesaplamaya konu matrahınızı (brüt tutarları) girerek ücret gelir vergisi Hesap Sihirbazını kullanarak güncel vergi dilimlerine uygun olarak güvenle yapabilirsiniz.