Diğer Ürünlerimiz

İşveren Rehberi

İşte Asistan

İşveren Rehberi

İşveren Rehberi, işçi-işveren ilişkisinin her aşamasının yönetiminde ihtiyaç duyduğunuz prosedürlere ve örneklere çok kolay ulaşabileceğiniz, binden fazla evrak, yüzlerce prosedür ve açıklamaların yer aldığı online bir rehber/uygulama kitabıdır.

Özel Öğretim Kurumları Rehberi

İşte Asistan

Özel Öğretim Kurumları Rehberi

Özel Öğretim Kurumları Rehberi, İşveren Rehberinin bir sektör versiyonudur. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na özgü farklar ve özel okul veya okul öncesi kurumların mevzuat karısındaki özellikli durumları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber sayesinde sayısı 1000 e yakın akıllı örnek ve yüzlerce işlem prosedürüne sahip olacaksınız.

Çalışan Rehberi

İşte Asistan

Çalışan Rehberi

Çalışanlar iş hayatları boyunca 7/24 iş hukuku uygulamalarının konusudur. Bu nedenle sayıları on milyonları bulan ‘kitlesel iş hukuku aktörleri’ her an bireysel hukuki destek alma ihtiyacı içinde olabilmektedir.

Kişisel Veri Envanteri Asistanı

KVK Asistan

Kişisel Veri Envanteri Asistanı

Bilindiği gibi, Veri sorumlusunun envanter oluşturması işlediği veriler üzerinde hakimiyetini sağlaması ve verileri işleme işlemlerini kolay yönetmesi bakımından önemlidir. Envanter oluşturmak KVKK mevzuatı gereğince zorunlu olmasının yanında, veri sorumlusu tarafından bir envanter yapılmaması halinde sürdürülen uyum çalışmaları eksik kalır, herhangi bir başvuru halinde ilgili kişiye gereken sürede ve tam cevap verilmesi zor bazen imkânsız hale gelebilir.

KVKK Uyum Örnekleri

İşte Asistan

KVKK Uyum Örnekleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Kanun yanında kişisel veriler hakkında uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Birliği Direktifleri, TC Anayasa’sı ve Türk Ceza Kanunda “özel hayatın gizliliği” üst başlığı ile düzenlemeler de bulunmaktadır.